Historie

Den spæde start

OTMs historie går tilbage til 1974. Dengang, hvor offsetavisrotationen stadig var ung, tog de tre bladudgivere Hans Axelsen, Paul de Wolff og Preben Jensen initiativ til Offsettrykkeriet Midtjylland, som fik til huse i en tidligere mejeribygning på Strøget i Ikast. Formålet var klart: at skabe en trykcentral for midtjyske ugeaviser. Der blev indkøbt en enkelt avisrotation, da det i begyndelsen kun var ejernes egne blade Hedensted Avis, Herning Bladet og Ikast Avis, der blev produceret i maskinen. Så småt fik andre bladudgivere og trykkerier øjnene op for de kreative muligheder, der var med offsettrykkeri på avispapir. Især den kvalitetsforbedring og hurtighed, trykprocessen førte med sig, skabte opmærksomhed.

Der kom for alvor gang i trykprocessen hos OTM. Nu var det ikke kun ugeaviser i det nærmeste nabolag, men til hele Midt- og Vestjylland, der blev produceret i det tidligere mejeri. Senere udviklede produktionen sig også til tryk af telefonbøger, profilaviser og reklameforsendelser i stor stil.

Et trykkeri i udvikling

OTM voksede hurtigt ud af rammerne i det tidligere mejeri, og i 1980 flyttede virksomheden til nyopførte lokaler på Industrivej i Ikast. Her var bygningerne tegnet og indrettet til formålet, hvilket lettede logistikken i produktionen. Desuden var der gode til- og frakørselsforhold på den store erhvervsgrund med plads til udvidelser. Siden dengang er der bygget til seks gange, så der i dag er godt 7000 etagemeter under tag til produktion 20 timer i døgnet.
I 2001 havde bestyrelsen et ønske om at knytte Aars Avis og Brande Bladet til virksomheden. Dette blev gjort i forbindelse med en større udvidelse i samme år.

Fusion med Herning Folkeblad

Fra 2005 blev der indgået en fusionsaftale med Herning Folkeblad, som nedlagde sit eget avistrykkeri. Dette medførte en stor udvidelse af virksomhedens to tårnbyggede Goss-rotationsmaskiner. I foråret 2021 købte Herning Folkeblad majoriteten af virksomheden, så ejerfordelingen nu er 95% til Herning Folkeblad og 5% til Aars Avis.

Kontakt os​

Vi vil altid gerne hjælpe, råde og vejlede vores kunder godt på vej.